پروژه های تحقیقاتی پروژه های تحقیقاتی

« بازگشت

نقش سازمان پیمان شانگهای در تامین امنیت انرژی آسیای مرکزی

نقش سازمان پیمان شانگهای در تامین امنیت انرژی آسیای مرکزی

مجری طرح: دکتر الهه کولایی

همکار طرح : دکتر ماندانا تیشه یار