پروژه های تحقیقاتی پروژه های تحقیقاتی

« بازگشت

طرح پژوهشی قاچاق انسان در آسیای مرکزی

طرح پژوهشی قاچاق انسان در آسیای مرکزی

تیرماه 1384- بهار 1385 ( اختتام یافته)

مجری طرح: دکتر الهه کولایی

همکار : طاهره سادات هاشمی

همکاران طرح:
طاهره سادات هاشمی
بهناز اسدی کیا

هدف:
بررسی علل و عوامل ایجاد و گسترش پدیده قاچاق انسان که به یکی از هولناک ترین عرصه های تجارت در جهان تبدیل شده است. این برده داری مدرن بویژه زنان و کودکان را قربانی می سازد.

ضرورت تحقیق:
کشورهای آسیای مرکزی در همجواری جمهوری اسلامی ایران یکی از عرصه های شکل گیری و گسترش قاچاق انسان و باندهای فساد فعال در این حوزه هستند، که شناخت علل و عوامل آن می تواند در برخورد با این دشواری در کشور ما راهگشا باشد.

تیرماه 1384- بهار 1385