نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

چهاردهمین نشست تخصصی : تاثیر بحران افغانستان بر رشد اسلام گرایی در آسیای مرکزی و قفقفاز هفتم آبان ماه 1385

چهاردهمین  نشست تخصصی  :
تاثیر بحران افغانستان بر رشد اسلام گرایی در آسیای مرکزی و قفقفاز
هفتم آبان ماه 1385

سخنران:

جناب آقای دکتر نوذر شفیعی - استاد دانشگاه