نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

بیست و هفتمین نشست تخصصی : روابط فرهنگی ایران و روسیه : امکانات و موانع بیست و نهم اردیبهشت ماه 1387

بیست و هفتمین نشست تخصصی  :
روابط فرهنگی ایران و روسیه : امکانات و موانع
بیست و نهم اردیبهشت ماه 1387

سخنرانان:

سرکار خانم النا دونایوا، استاد موسسه خاورشناسی آکادمی روسیه