ارتباط با ما ارتباط با ما

 

آدرس : تهران ، خ. انقلاب ، دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، مرکز مطالعات عالی بین المللی ،
برنامه اوراسیای مرکزی
تلفن: 61112310 , 66953996
فاکس: 66953996 
آدرس پست الکترونیکی: cep@ut.ac.ir